Nagrody

Laureaci Przeglądu Zespołów Bluesowych

Nagrodę główną fundował do 2009 roku Prezydent Miasta Bolesławca. Fundatorem nagrody publiczności był Jan Cołokidzi. Nagroda za najlepsze wykonanie utworu z repertuaru Tadeusza Nalepy fundowana była od 2007 roku przez Starostę Powiatu Bolesławieckiego.

Najmilsi warsztatowicze

Nagroda dla najmilszego warsztatowicza jest przyznawana przez uczestników warsztatów, wykładowców i organizatorów. Laureat otrzymuje nagrodę w postaci darmowego udziału w warsztatach w roku następnym.

Najmilszymi warsztatowiczami byli:

Nagroda im. Michała Kobusiaka

Nagrodę imienia Michała Kobusiaka otrzymuje najlepiej zapowiadający się gitarzysta. Przyznają ją wykładowcy w klasie gitary. Michał Kobusiak był gitarzystą, uczestnikiem drugich warsztatów BnB. Bolesławiec i Festiwal bardzo przypadł mu do serca. Michał zmarł w lutym 1992 roku przed rozpoczęciem następnej edycji. Jego rodzice, chcąc uczcić pamięć i pasję syna, ufundowali nagrodę pieniężną. Od 1995 roku bezpłatny pobyt na warsztatach fundują organizatorzy.

Dotychczasowymi laureatami nagrody Michała Kubusiaka byli: